Vzdělávací materiály

Schválené klíčové aktivity jejichž výstupem jsou vzdělávací materiály (VM):

Číslo klíčové aktivityNázev klíčové aktivityPočet
I/2Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti 3
II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků 1
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 14 
V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol 
   
V níže uvedených adresářích jsou uloženy vzdělávací materiály, které jsou zpracovány k datu zveřejnění.
Označování adresářů a souborů vychází ze schématu doporučeného příručkou.
Pro lepší orientaci doplňujeme následujícími příklady.

Příklad nejnižšího vnořeného podadresáře (adresáře vyšší úrovně jsou potom systémově odvozeny):
VY_12_INOVACE_S1_Sada1_A
VY... výstup
12 ... klíčová aktivita (šablona) I/2
INOVACE ... klíčová aktivita - inovace
S1 ... šablona 1 (škole byly schváleny 3 šablony této klíčové aktivity, jsou tedy číslovány S1, S2, S3)
Sada1 ... v této šabloně jsou předepsány 2 sady vzdělávacích materiálů (Sada1, Sada2)
A ... archív, interní označení pracovní a archívní složky 
Příklady označování souborů:
VY_12_INOVACE_S1_Sada1_1_PL
1
... vzdělávací materiál č. 1 v příslušné sadě a šabloně
PL ... pracovní list vzdělávacího materiálu ("košilka"), obsahuje všechny potřebné údaje ke vzdělávacímu materiálu, naskenovaný dokument ve formátu pdf, originál v písemné podobě je uložen ke kontrole v kanceláři;
před použitím VM doporučujeme si nejprve pročíst tento pracovní list
VY_12_INOVACE_S1_Sada1_1
1
... vzdělávací materiál č. 1 v příslušné sadě a šabloně, jedná se o vlastní vzdělávací materiál (VM), zpravidla jeho nosná část 
VY_12_INOVACE_S1_Sada1_1a
1a
... vzdělávací materiál č. 1 v příslušné sadě (Sada1) a šabloně (S1), jedná se o doplnění vlastního VM (např. pracovní list žáka), podrobnosti jsou popsány v "košilce" 1_PL 
VY_12_INOVACE_S1_Sada1_1b
1b
... vzdělávací materiál č. 1 v příslušné sadě (Sada1) a šabloně (S1), jedná se o další  doplnění VM (např. test), podrobnosti jsou popsány v "košilce" 1_PL

K jednomu VM se může vztahovat řada souborů (např. 1, 1a, 1b, 1c atd.). Některé složitější VM (např. z programování) jsou uvedeny v komprimované podobě, i zde jsou podrobnosti pro použití uvedeny v příslušné "košilce" _PL.

VY_12_INOVACE_S1_Sada1_ZA
ZA
... záznamový arch v příslušné sadě (Sada1) a šabloně (S1), předepsaný záznam o ověření, uzavírá a kompletuje celou sadu, uloženo vždy v pdf